Gạch bông CTS sử dụng ở công trình cafe RuNam Bistro – Nha Trang


Gạch bông CTS được sử dụng tại công trình cafe Ru Nam Bistro – Nha Trang
Đ/c: 32-34 Trần Phú – Tp.Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam

cafe-runam-gach-bong-cts (1)

cafe-runam-gach-bong-cts (2) cafe-runam-gach-bong-cts (3) cafe-runam-gach-bong-cts (4) cafe-runam-gach-bong-cts (5) cafe-runam-gach-bong-cts (6) cafe-runam-gach-bong-cts (7) cafe-runam-gach-bong-cts (8)