Gạch bông CTS được sử dụng ở khách sạn Sakyo Hotel – Spa


Gạch bông CTS được sử dụng tại khách sạn Riverside Sakyo Hotel – Spa

Chủ đầu tư: Sakyo Hotel Spa

Loại sản phẩm: Gạch bông Patchwork tổng hợp.

IMG_0155 IMG_0156 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0159  IMG_0161 IMG_0162 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0165 IMG_0166 IMG_0167  IMG_0169