Category Archives: Thông tin sản phẩm

Bảng màu gạch bông


Related posts: Căn hộ gạch bông Lịch sử gạch bông Việt Nam Gạch bông và quy trình sản xuất Qui cách đóng gói gạch bông

Gạch bông và quy trình sản xuất


Gạch bông gồm những thành phần cơ bản nào đó là lớp đầu tiên với độ dày khoảng 2mm là lớp màu và hoa văn, lớp thứ hai màu xám được tạo từ những hạt xi măng và cát mịn đảm bảo độ cứng của gạch.

Khuôn rập gạch bông