Gạch bông cổ điển CTS 128.2(4-6-7) – 16 viên


Gạch bông cổ điển CTS 128.2(4-6-7) - 16 viên

Gạch bông cổ điển CTS 128.2(4-6-7) – 16 viên