Gạch bông cổ điển CTS 113.3(4-11-17) – 16 viên


Gạch bông cổ điển CTS 113.3(4-11-17) - 16 viên

Gạch bông cổ điển CTS 113.3(4-11-17) – 16 viên