Gạch bông CTS 1.24 , được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông…. Gạch bông CTS được kiểm soát chất lượng theo qui trình ISO 9001:2008.

Kích thước     : 20x20x1.6 cm
Khối lượng    : 1.35kg/viên
Đóng gói       : 12 viên/h