Thi công dán tường gạch bông – Sản phẩm gạch bông CTS


Hình ảnh thi công sử dụng gạch bông CTS

Gạch bông CTS

Thi công gạch bông

20140919_085742 20140919_085800 20140919_085804 20140919_085811 20140919_085822 20140919_092040 20140919_092108_Richtone(HDR) 20140919_092113_Richtone(HDR)